Laai...

Die Studiesentrum word bestuur deur Ds. Johan en Me. Annette Vermeulen. Me. Vermeulen is reeds 26 jaar verbonde aan Laerskool Horison. Sy het vir 10 jaar lank skool gehou by Laerskool Horison, by die kleuterskool asook by die Graad-eens in die Grondslagfase.


Tye&Fooie

 • Kontak Me. Vermeulen asseblief

  • Vir meer inligting is ouers baie welkom om mev. Vermeulen te kontak gedurende die week, Maandae tot Vrydae by die volgende selfoonnommer: 079 517 8914. (Laat asseblief 'n boodskap op die selfoon sodat u teruggeskakel kan word indien nodig.)

  Tye

  • Die Studiesentrum is oop van Maandae tot Vrydae direk na skool tot die sentrum sluit om 18:00.
  • Ter wille van veiligheid van die leerders en die personeel wat toesluit vra ons dat die leerders asseblief nie later as 18:00 afgehaal word nie aangesien dit in die winter dan al donker op die skoolterrein is.
  • In noodgevalle moet leerders nie later as 17h45 afgehaal word nie om `n moontlike boete te vermy.
  • Die Sentrum is nie oop op Publieke- en skoolvakansiedae nie.

  Fooie
  (Let wel fooie is onderhewig aan verandering en kan aangepas word saam met en in lyn met die skoolfonds aanpassing)

  • Fooie vir 2019 is R650 per kind per maand vooruit betaalbaar voor of op die 6e dag van elke maand, 12 maande van die jaar (Januarie tot Desember) ongeag of daar ʼn skoolvakansie is.
  • Studiesentrum fooie word in die Studiesentrum se bankrekening inbetaal. Die fooie word nie saam met skoolfonds by die skool se bankrekening inbetaal nie.
  • Rekening naam:
   Horison Verrykingssentrum
   Tak: FNB Constantiakloof
   Takkode: 250 655
   Tipe rekening: Tjekrekening
   Rekening nommer: 623 4955 6780

agtergrond

 • Me. Vermeulen is 'n gekwalifiseerde Pre-primêre- sowel as Grondslagfase onderwyseres.
 • Daarna is sy aangestel as die mediasentrum onderwyserres waar sy begin het met die Verrykingsentrum op versoek van Dr. Grobler (vorige hoof).
 • Vanaf 2012 is die Naskoolsentrum geïnkorporeer by die Studiesentrum en word dit privaat bedryf onder die toesig van die hoof, skoolbestuur en beheerliggaam.

Hierdie is ʼn Een-Stop-Diens

 • Die Studiesentrum maak voorsiening vir alle leerders van die skool.
 • Die Studiesentrum word bestuur soos in die drie afdelings van die skool: Kleuters, Grondslagfase-leerders (Graad 1-3) en Intersenfase-leerders (Graad 4-7).
 • Die leerders beweeg na skool na die onderskeie aanmeldpunte en klasse en daarvandaan na al hulle buitemuurse aktiwiteite wat by die skool aangebied word.
 • Alle leerders se buitemuurse aktiwiteite word op 'n weeklikse basis in die registers aangetoon en verander soos nodig. Die personeel ontvang elke Maandag nuut-opgedateerde klaslyste met al die aktiwiteite van die leerders.
 • Geen vervoer is moontlik vanaf die sentrum na aktiwiteite buite die skool nie.

Akademie en Huiswerk

 • Alle huiswerk wat die leerders ontvang word by die Studiesentrum gedoen en gekontroleer na die beste vermoë van die personeel.
 • Voorbereiding vir toetse en eksamens word deur Mev. Vermeulen gefasiliteer.
 • Vakansies

  • Die Studiesentrum is oop gedurende April, Julie en Oktober vakansies.
  • Die gewone maand fooi van R650.00 word met 'n addisionele fooi van R25 .00 per dag gehef gedurende die skoolvakansies.
  • Al die personeel van die Studiesentrum kry elkeen 'n aantal dae geleentheid om diens te doen by die Sentrum. (Rooster word aan ouers verskaf)
  • Volledige inligting oor die funksionering van die sentrum gedurende die vakansies word net voor elke skoolvakansie aan die betrokke ouers beskikbaar gestel.

  Ete Reëlings

  • Die Studiesentrumfooi van R650.00 per maand sluit geen etes in nie.
  • Daar is wel 'n eetprogram in samewerking met ons skool se kafeteria teen 'n addisionele bedrag wat jaarliks deur die eienaars van die kafeteria vasgestel word.
  • Kosreëlings met die skool se kafeteria bly dieselfde gedurende vakansietye as gedurende skooltye.
  • Leerders is welkom om 'n ekstra kosblik en drinkgoed saam te bring na die Studiesentrum.
  • Die spyskaart en verdere inligting word tree weekliks aangepas en aan die ouers verskaf.

  Kennismaand wanneer leerders die studiesentrum verlaat

  • Een maand kennis met volle betaling vir hierdie maand word verlang indien 'n kind die sentrum verlaat.