- Laerskool Horison -

is die beste skool want...

By Laerskool Horison volg ons 'n waardestelsel wat ten doel het om lewens-kwaliteite by ons leerders vas te lê en volg ons 'n dissiplinêre opvoedingsbeleid wat waardigheid, eerlikheid en respek inkweek.

Dit is vir ons belangrik om ons leerders te help om holisties te ontwikkel en om 'n gesonde balans te handhaaf tussen Akademiese-, Sport-, Kulturele en Geestelike ontwikkeling.

Ons bied aan ons leerders ‘n voortreflike, relevante, bekostigbare opvoeding en onderwys in Afrikaans as voertaal, en handhaaf die hoogste bereikbare onderwysstandaarde op 'n gedifferensieerde basis deur 'n hoogs bekwame, opgeleide onderwyskorps.

Hier by Laerskool Horison is verhoudings belangrik en daarom handhaaf ons 'n goeie en samewerkende verhouding tussen onderwysers, ouers en leerders wat bydra tot positiewe betrokkenheid.

- Laerskool Horison -

is die beste skool want...

Hier volg ons 'n waardestelsel wat ten einde lewenskwaliteite by ons leerders vas lê en 'n dissiplinêre opvoedingbeleid wat waardigheid, eerlikheid en respek inkweek.

Dit is vir ons belangrik om ons leerders te help om in hulle totaliteit te ontwikkel en om 'n gesonde balans te handhaaf tussen Akademiese-, Sport-, Kulturele en Geestelike Ontwikkeling.

Ons verskaf ons leerders voortreflike, relevante, bekostigbare opvoeding en onderwys in Afrikaans as voertaal, en handhaaf die hoogste moontlik onderwysstandaarde op 'n gedifferensieerde basis deur 'n hoogs bekwame, opgeleide onderwyskorps.

Hier by Laerskool Horison is verhoudings belangrik en daarom handhaaf ons 'n goeie en samewerkende verhouding tussen onderwysers, ouers en leerders wat bydra tot positiewe betrokkenheid.

- Laerskool Horison -

is die beste skool want...

Hier volg ons 'n waardestelsel wat ten einde lewenskwaliteite by ons leerders vas lê en 'n dissiplinêre opvoedingbeleid wat waardigheid, eerlikheid en respek inkweek.

Dit is vir ons belangrik om ons leerders te help om in hulle totaliteit te ontwikkel en om 'n gesonde balans te handhaaf tussen Akademiese-, Sport-, Kulturele en Geestelike Ontwikkeling.

Ons verskaf ons leerders voortreflike, relevante, bekostigbare opvoeding en onderwys in Afrikaans as voertaal, en handhaaf die hoogste moontlik onderwysstandaarde op 'n gedifferensieerde basis deur 'n hoogs bekwame, opgeleide onderwyskorps.

Hier by Laerskool Horison is verhoudings belangrik en daarom handhaaf ons 'n goeie en samewerkende verhouding tussen onderwysers, ouers en leerders wat bydra tot positiewe betrokkenheid.

- PROMOSIEVIDEO -

KYK GERUS WAT HIER BY ONS GEBEUR

- PROMOSIEVIDEO -

KYK GERUS WAT HIER BY ONS GEBEUR

- by laerskool horison leer ons van -

WAARDES

Voortreflike, relevante opvoeding en onderwys in Afrikaans vanuit die volkseie kultuur milieu, MET INAGNEMING van ander kultuurgroepe wat in die skool mag wees.
BETROUBAARHEID

Ek is betroubaar in my werk, in wat ek sê en in my optrede. Ek doen altyd die regte ding.

EERLIKHEID

My woord is my eer daarom is ek eerlik in my skoolwerk en tree eerlik op teenoor my ouers, onderwysers en maats.

REGVERDIGHEID

Ek en alle mense het die reg om gelyk en regverdig behandel te word daarom behandel ek my ouers, onderwysers, maats en ander mense regverdig. Ons vier Menseregtedag en Vryheidsdag om die gelykheid asook vryheid van alle burgers te erken.

RESPEK

Ek het respek vir myself, my ouers en my maats en toon respek teenoor mense wat ouer as ek is. Ek respekteer my omgewing, skool en ander se besittings.

OMGEE

Ek gee om vir my naaste, dit sluit my ouers, onderwysers en maats in. Ek streef na ‘n hart wat omgee en ek help altyd waar ek kan. Ek gee om vir ander al is ons verskillend.

TROTS

Ek is trots op wie ek is en hoe ek lyk. Ek doen my skoolwerk met trots. MY SKOOL IS MY TROTS.

VERANTWOORDELIKHEID

Ek pas my tas, klere en alle besittings mooi op en probeer my klas, omgewing en skoolterrein altyd netjies hou. Ek neem volle verantwoordelikheid vir my optrede, dade en woorde en aanvaar verantwoordelikheid vir my skoolwerk asook opdragte by die skool en by my huis.

- by laerskool horison leer ons van -

WAARDES

Voortreflike, relevante opvoeding en onderwys in Afrikaans vanuit die volkseie kultuur milieu, MET INAGNEMING van ander kultuurgroepe wat in die skool mag wees.
BETROUBAARHEID

Ek is betroubaar in my werk, in wat ek sê en in my optrede. Ek doen altyd die regte ding.

EERLIKHEID

My woord is my eer daarom is ek eerlik in my skoolwerk en tree eerlik op teenoor my ouers, onderwysers en maats.

REGVERDIGHEID

Ek en alle mense het die reg om gelyk en regverdig behandel te word daarom behandel ek my ouers, onderwysers, maats en ander mense regverdig. Ons vier Menseregtedag en Vryheidsdag om die gelykheid asook vryheid van alle burgers te erken.

RESPEK

Ek het respek vir myself, my ouers en my maats en toon respek teenoor mense wat ouer as ek is. Ek respekteer my omgewing, skool en ander se besittings.

OMGEE

Ek gee om vir my naaste, dit sluit my ouers, onderwysers en maats in. Ek streef na ‘n hart wat omgee en ek help altyd waar ek kan. Ek gee om vir ander al is ons verskillend.

TROTS

Ek is trots op wie ek is en hoe ek lyk. Ek doen my skoolwerk met trots. MY SKOOL IS MY TROTS.

VERANTWOORDELIK-
HEID

Ek pas my tas, klere en alle besittings mooi op en probeer my klas, omgewing en skoolterrein altyd netjies hou. Ek neem volle verantwoordelikheid vir my optrede, dade en woorde en aanvaar verantwoordelikheid vir my skoolwerk asook opdragte by die skool en by my huis.

- gekwalifiseerde bestuur -

ONTMOET DIE SPAN

Dit is vir ons lekker om saam te werk om vertrouende en respekvolle verhoudings met kinders en gesinne op te bou en te behou.
Gawe Onderwysers
0%
Liefdevolle Onderwysers
0%
Omgee Onderwysers
0%
Mnr. van der Walt

Hoof

Mnr. Coetzee

Adjunkhoof

- gekwalifiseerde bestuur -

ONTMOET DIE SPAN

Dit is vir ons lekker om saam te werk om vertrouende en respekvolle verhoudings met kinders en gesinne op te bou en te behou.
Gawe Onderwysers
0%
Liefdevolle Onderwysers
0%
Omgee Onderwysers
0%
Mnr. van der Walt

Hoof

Mnr. Coetzee

Adjunkhoof

- GESONDE BALANS -

HOEKOM IS DIT BELANGRIK

Dit leer ons kinders hoe om saam te werk, te sosialiseer, tyd te bestuur, spanning te verminder en 'n gesonde leefstyl te handhaaf en selfvertroue op te bou. Daarom handhaaf en is ons 'n sterk voorstaander van gesonde balans tussen Akademie, Sport en Kultuur om sodoende leerders te laat ontwikkel in hulle totaliteit.
- GESONDE BALANS -

HOEKOM IS DIT BELANGRIK

Dit leer ons kinders hoe om saam te werk, te sosialiseer, tyd te bestuur, spanning te verminder en 'n gesonde leefstyl te handhaaf en selfvertroue op te bou. Daarom handhaaf en is ons 'n sterk voorstaander van gesonde balans tussen Akademie, Sport en Kultuur om sodoende leerders te laat ontwikkel in hulle totaliteit.
- GESONDE BALANS -

HOEKOM IS DIT BELANGRIK

Dit leer ons kinders hoe om saam te werk, te sosialiseer, tyd te bestuur, spanning te verminder en ‘n gesonde leefstyl te handhaaf en selfvertroue op te bou. Daarom handhaaf en is ons ‘n sterk voorstaander van gesonde balans tussen Akademie, Sport en Kultuur om sodoende leerders te laat ontwikkel in hulle totaliteit.

KLIK HIER VIR AKADEMIE
KLIK HIER VIR SPORT
KLIK HIER VIR KULTUUR
- skool fasiliteite -

kom verken gerus ons skool

LAERSKOOL HORISON is op een van die hoogste punte aan die Witwatersrand geleë, so ryk die opvoeders en die leerders altyd na die hoogste pieke, hetsy op akademiese, sport of kulturele gebied. Ons leuse is nie verniet “Wees doelgerig” nie.

 • 2 x Verligte Rugbyvelde
 • 3 x Verligte Netbal | Tennisbane
 • Robotikasentrum
 • Speelparkie
MAAK ‘N AFSPRAAK

  U BESONDERHEDE

  TENTATIEWE DATUM WANNEER U GRAAG SKOOL WIL BESOEK

  EK VERKIES DAT DIE SKOOL MY KONTAK BY WYSE VAN...

  IN WATTER GRAAD GROEP IS U KIND | ERS?

  WAAR HET U VAN LAERSKOOL HORISON GEHOOR?

  DIE MEES GELEË TYD OM MY TELEFONIES TE KONTAK...

  Dankie vir u belangstelling in Laerskool Horison! Ons sal u vormpie deurwerk en u kontak so spoedig moontlik. Neem asb. kennis dat ons kantoorure is Maandae tot Vrydae 07:30-14:30 en publieke vakansie dae is die kantoor gesluit.

  Wag asb. 'n paar sekondes vir sukses boodskap om hieronder te verskyn voordat u die bladsy verlaat!

  - skool fasiliteite -

  kom verken gerus ons skool

  LAERSKOOL HORISON is op een van die hoogste punte aan die Witwatersrand geleë, so ryk die opvoeders en die leerders altyd na die hoogste pieke, hetsy op akademiese, sport of kulturele gebied. Ons leuse is nie verniet “Wees doelgerig” nie.

  • 2 x Verligte Rugbyvelde
  • 3 x Verligte Netbal | Tennisbane
  • Robotikasentrum
  • Speelparkie
  MAAK ‘N AFSPRAAK

   U BESONDERHEDE

   TENTATIEWE DATUM WANNEER U GRAAG SKOOL WIL BESOEK

   EK VERKIES DAT DIE SKOOL MY KONTAK BY WYSE VAN...

   IN WATTER GRAAD GROEP IS U KIND | ERS?

   WAAR HET U VAN LAERSKOOL HORISON GEHOOR?

   DIE MEES GELEË TYD OM MY TELEFONIES TE KONTAK...

   Dankie vir u belangstelling in Laerskool Horison! Ons sal u vormpie deurwerk en u kontak so spoedig moontlik. Neem asb. kennis dat ons kantoorure is Maandae tot Vrydae 07:30-14:30 en publieke vakansie dae is die kantoor gesluit.

   Wag asb. 'n paar sekondes vir sukses boodskap om hieronder te verskyn voordat u die bladsy verlaat!

   - horie, ons wil iets sê -

   prestasies en brokkies nuus

   Laerskool Horison bied ruim geleentheid vir elke kind om sy/haar volle potensiaal te bereik en die toekennings berus op die erkenning van die prestasies gelewer, gemeet aan norme wat deur die beheerliggaam saamgestel word. Die opvoedkundige waarde van prestasies op alle gebiede word nie onderskat nie en word derhalwe ingesluit by die erkenningsnorme. Hierdie toekennings word jaarliks hersien, ten einde te verseker dat die toekennings tred sal hou met die veranderende onderwysmillieu.

   DIEPER DELF REEKS

   Ons stel nuuskierig ondersoek in die doen en late van ons onderwysers en ons leer hulle ken op ‘n ander manier.

   DIEPER DELF
   DIE STORIE AGTER DIE HORIE REEKS

   Ons kyk na van ons leerders asook onderwysers se prestasies en wat hulle motiveer om passievol te wees en bly.

   DIE STORIE AGTER DIE HORIE
   EKSTRA KLASSE

   ‘n Reeks waar klasse op video aangebied word asook wenke om leerders te help wanneer dit by eksamen tyd kom.

   EKSTRA KLASSE
   - horie, ons wil iets sê -

   prestasies en brokkies nuus

   Laerskool Horison bied ruim geleentheid vir elke kind om sy/haar volle potensiaal te bereik en die toekennings berus op die erkenning van die prestasies gelewer, gemeet aan norme wat deur die beheerliggaam saamgestel word. Die opvoedkundige waarde van prestasies op alle gebiede word nie onderskat nie en word derhalwe ingesluit by die erkenningsnorme. Hierdie toekennings word jaarliks hersien, ten einde te verseker dat die toekennings tred sal hou met die veranderende onderwysmillieu.

   DIEPER DELF REEKS

   Ons stel nuuskierig ondersoek in die doen en late van ons onderwysers en ons leer hulle ken op ‘n ander manier.

   DIEPER DELF
   DIE STORIE AGTER DIE HORIE REEKS

   Ons kyk na van ons leerders asook onderwysers se prestasies en wat hulle motiveer om passievol te wees en bly.

   DIE STORIE AGTER DIE HORIE
   EKSTRA KLASSE

   ‘n Reeks waar klasse op video aangebied word asook wenke om leerders te help wanneer dit by eksamen tyd kom.

   EKSTRA KLASSE
   - Ons sê dankie aan -

   ONS ONDERSTEUNERS

   Aanwysings

   Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort |
   Johannesburg | Gauteng | 1724

   Kontak Ons

   Telefoon 1: 011 763 5617
   Telefoon 2: 011 763 5618
   E-Pos: hoof@horison.co.za

   Volg Ons

   Stuur Boodskap

    Aanwysings

    Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort | Johannesburg | Gauteng | 1724

    Kontak Ons

    Telefoon 1: 011 763 5617
    Telefoon 2: 011 763 5618
    E-Pos: hoof@horison.co.za

    Volg Ons

    Stuur Boodskap

     - Ons sê dankie aan -

     ONS ONDERSTEUNERS

     Aanwysings

     Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort | Johannesburg | Gauteng | 1724

     Kontak Ons

     Telefoon 1: 011 763 5617
     Telefoon 2: 011 763 5618
     E-Pos: hoof@horison.co.za

     Volg Ons

     Stuur Boodskap