Besoek aanlyn

gdeadmissions.gov.za

om te registreer

Besoek aanlyn

gdeadmissions.gov.za

om te registreer

Besoek aanlyn

gdeadmissions.gov.za

om te registreer

Ons lewer kinders wat op Hoërskool 9 onderskeidings kry!

Ons lewer S.A. atlete!

Buitemuurse aktiwiteite word gesien as ʼn verlengstuk van die onderrigtaak.

Ons lewer ATKV finaliste!

Kultuur aktiwiteite kan leerders ‘n uitlaatklep bied vir emosies, gedagtes en drome.

Ons lewer kinders wat op Hoërskool 9 onderskeidings kry!

Ons lewer S.A. atlete!

Buitemuurse aktiwiteite word gesien as ʼn verlengstuk van die onderrigtaak.

Ons lewer ATKV finaliste!

Kultuur aktiwiteite kan leerders ‘n uitlaatklep bied vir emosies, gedagtes en drome.

Die aanlynregistrasies van die Departement van Onderwys maak op 22 Julie 2022 oop en sluit op 19 Augustus 2022.

U kan slegs registreer wanneer die aanlynregistrasies open by gdeadmissions.gov.za

Ouers moet die 5 stap aansoek aanlyn voltooi en gesertifiseerde dokumente gereed hê om op te laai (die dokumente kan ook binne 7 dae by die skool ingehandig word).

Maak seker dat u selfoonnommer korrek is, aangesien alle kommunikasie vanaf die Departement aan u per SMS gestuur gaan word.

Die aanlynregistrasies van die Departement van Onderwys maak op 22 Julie 2022 oop en sluit op 8 Oktober 2022.

U kan slegs registreer wanneer die aanlynregistrasies open by gdeadmissions.gov.za

Ouers moet die 5 stap aansoek aanlyn voltooi en gesertifiseerde dokumente gereed hê om op te laai (die dokumente kan ook binne 7 dae by die skool ingehandig word).

Maak seker dat u selfoonnommer korrek is, aangesien alle kommunikasie vanaf die Departement aan u per SMS gestuur gaan word.

Dokumente wat by die skool ingehandig moet word:

Dokumente wat by die skool ingehandig moet word:

Gesertifiseerde afskrif van leerder se geboortesertifikaat.

Gesertifiseerde afskrif van ouers/voogde se ID’s.

Gesertifiseerde bewys van woonadres.

Kliniekkaart / Inentingsrekord

Navrae kan gerig word aan Me. Amanda Wentzel by (011) 763-5617/8 of per e-pos by finansies@horison.co.za

Gesertifiseerde afskrif van leerder se geboortesertifikaat.

Gesertifiseerde afskrif van ouers/voogde se ID’s.

Gesertifiseerde bewys van woonadres.

Kliniekkaart / Inentingsrekord

Navrae kan gerig word aan Me. Amanda Wentzel
by (011) 763-5617/8
of per e-pos by finansies@horison.co.za

Aanwysings

Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort |
Johannesburg | Gauteng | 1724

Kontak Ons

Telefoon 1: 011 763 5617
Telefoon 2: 011 763 5618
E-Pos: hoof@horison.co.za

Volg Ons

Stuur Boodskap

  Aanwysings

  Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort | Johannesburg | Gauteng | 1724

  Kontak Ons

  Telefoon 1: 011 763 5617
  Telefoon 2: 011 763 5618
  E-Pos: hoof@horison.co.za

  Volg Ons

  Stuur Boodskap

   Aanwysings

   Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort | Johannesburg | Gauteng | 1724

   Kontak Ons

   Telefoon 1: 011 763 5617
   Telefoon 2: 011 763 5618
   E-Pos: hoof@horison.co.za

   Volg Ons

   Stuur Boodskap