- LAERSKOOL HORISON -

PREPRIMÊR REGISTRASIE | TOELATINGSVORM 2024

  Voltooi asseblief die onderstaande vorm volledig. Alternatiewelik kan die vorm en onderneming in PDF-Formaat afgelaai word, ingevul word en per e-pos na finansies@horison.co.za gestuur word. Met voltooiing van hierdie vorm, word u kinder/ers onvoorwaardelik aanvaar en toegelaat tot Horison Preprimêr en derhalwe hoef u nie ander skoolheenkome te soek nie. Die volgende toepaslike dokumente moet hierdie vorm vergesel.

  1. Geboortesertifikaat van kind/ers
  2. Bewys van adres (water-en elektrisiteitsrekening
  3. Afskrif van immuniseringskaart
  4. ID-dokumente van ouers
  5. Inskrywingsfooi van R1000 is betaalbaar met inskrywing wat nie terugbetaalbaar is met kansellasie nie. U sal 'n bewys ontvang om die inskrywing te bevestig. U kan die fooi met kontant betaal of EFT-betaling in die volgende rekening maak:
  Bank - ABSA Horison | Takkode - 630841 | Rekening Nr - 0330 714 603 | Verwysing - Kind se naam en van
  6. Bewys van betaling

  BESONDERHEDE VAN LEERDERS

  LEERDER 1

  Leerder Graad 2024

  WIL U NOG 'N LEERDER BYVOEG?

  LEERDER 2

  Leerder Graad 2024

  HUISADRES

  (Domicilium Citandi) Waar kinders woonagtig is

  POSADRES

  Vul asb. ook in al is dit dieselfde as huisadres

  BESONDERHEDE VAN BIOLOGIESE | AANGENOME OUERS OF WETTIGE VOOGDE

  Beide ouers sal gesamentlik en afsonderlik verantwoordelik wees vir die betaling van skoolfonds

  OUER | VOOG 1

  Dui asseblief aan: Ek is leerder/s se...

  Dui asseblief aan: Is u...

  WIL U NOG 'N OUER | VOOG BYVOEG?

  OUER | VOOG 2

  Dui asseblief aan: Ek is leerder/s se...

  Dui asseblief aan: Is u...

  IN GEVAL VAN WETTIGE VOOG - HEG ASSEBLIEF ENIGE VAN DIE VOLGENDE DOKUMENTE BY U AANSOEK AAN:

  HOFBEVEL OF AANSTELLING IN TERME VAN ‘N TESTAMENT (PDF FORMAAT - NIE GROTER AS 3MB)

  IN GEVAL VAN NOOD KONTAK ASSEBLIEF

  HET U ENIGE ANDER KINDERS IN LAERSKOOL HORISON?

  DUI ASSEBLIEF DIE KIND SE GRAAD AAN

  WIL U NOG 'N KIND BYVOEG?

  DUI ASSEBLIEF DIE KIND SE GRAAD AAN

  WIL U NOG 'N KIND BYVOEG?

  DUI ASSEBLIEF DIE KIND SE GRAAD AAN

  KONTAKBESONDERHEDE VAN FAMILIE OF VRIENDE WAT NIE BY U WOON NIE

  KONTAK PERSOON 1

  KONTAK PERSOON 2

  MEDIESE BESONDERHEDE

  HET U KIND | KINDERS ENIGE ALLERGIEË, CHRONIESE SIEKTES OF ANDER MEDIESE KONDISIES WAARVAN DIE SKOOL BEWUS MOET WEES?

  WIL U NOG 'N KIND BYVOEG?

  WIL U NOG 'N KIND BYVOEG?

  EK WIL GRAAG DIE VOLGENDE ONDER DIE VOOGONDERWYSER SE AANDAG BRING

  HUISTAAL:

  ANDER TALE MAGTIG:

  INDIEN U KIND ARBEIDSTERAPIE OF SPRAAKTERAPIE ONTVANG, DUI ASSEBLIEF AAN EN HEG ‘N AFSKRIF VAN DIE VERSLAG BY HIERDIE VORM AAN

  AFSKRIF VAN ARBEIDS | SPRAAKTERAPIE VERSLAG - PDF FORMAAT NIE GROTER AS 3MB

  DIE VOLGENDE TOEPASLIKE DOKUMENTE MOET DIE VORM VERGESEL. DIT KAN OPGELAAI WORD ALLEENLIK IN PDF FORMAAT OF DIT KAN PERSOONLIK INGEHANDIG WORD


  1. Geboortesertifikaat van kind/ers
  2. Bewys van adres (water-en elektrisiteitsrekening
  3. Afskrif van immuniseringskaart
  4. ID-dokumente van ouers
  5. Inskrywingsfooi van R1000 betalingsbewys
  KIES ASB. HIERONDER U VOORKEUR

  1. Kind/ers se Geboortesertifikaat

  2. BEIDE ouers se ID Dokumente

  3. Bewys van Adres (water-en elektrisiteitsrekening)

  4. Afskrif van Immuniseringskaart

  5. R1000 Inskrywingsfooi Betalingsbewys

  Baie welkom by ons skool! Mag u alles hier vind waarop u hoop!

  'n Ontvangsbevestiging sal vir u ge-e-pos word tesame met u afskrif van hierdie Registrasie | Toelatingsvorm 2024. Die onderneming dokument ONDERNEMING 2024 AANHANGSEL A sal ook aangeheg wees. U moet asb. hierdie dokument voltooi, teken en terug stuur na finansies@horison.co.za - Die dokument kan ook elektronies ingevul word MAAR waar aangedui, moet dokument met 'n pen geparafeer en geteken word asb.

  Klik die STUUR knoppie net een keer en wees asb. geduldig. Wag 'n minuut of twee vir sukses boodskap om onder te verskyn voordat u die bladsy verlaat!

  - LAERSKOOL HORISON -

  PREPRIMÊR REGISTRASIE | TOELATINGSVORM 2024

   Voltooi asseblief die onderstaande vorm volledig. Alternatiewelik kan die vorm en onderneming in PDF-Formaat afgelaai word, ingevul word en per e-pos na finansies@horison.co.za gestuur word. Met voltooiing van hierdie vorm, word u kinder/ers onvoorwaardelik aanvaar en toegelaat tot Horison Preprimêr en derhalwe hoef u nie ander skoolheenkome te soek nie. Die volgende toepaslike dokumente moet hierdie vorm vergesel.

   1. Geboortesertifikaat van kind/ers
   2. Bewys van adres (water-en elektrisiteitsrekening
   3. Afskrif van immuniseringskaart
   4. ID-dokumente van ouers
   5. Inskrywingsfooi van R1000 is betaalbaar met inskrywing wat nie terugbetaalbaar is met kansellasie nie. U sal 'n bewys ontvang om die inskrywing te bevestig. U kan die fooi met kontant betaal of EFT-betaling in die volgende rekening maak:
   Bank - ABSA Horison | Takkode - 630841 | Rekening Nr - 0330 714 603 | Verwysing - Kind se naam en van
   6. Bewys van betaling

   BESONDERHEDE VAN LEERDERS

   LEERDER 1

   Leerder Graad 2024

   WIL U NOG 'N LEERDER BYVOEG?

   LEERDER 2

   Leerder Graad 2024

   HUISADRES

   (Domicilium Citandi) Waar kinders woonagtig is

   POSADRES

   Vul asb. ook in al is dit dieselfde as huisadres

   BESONDERHEDE VAN BIOLOGIESE | AANGENOME OUERS OF WETTIGE VOOGDE

   Beide ouers sal gesamentlik en afsonderlik verantwoordelik wees vir die betaling van skoolfonds

   OUER | VOOG 1

   Dui asseblief aan: Ek is leerder/s se...

   Dui asseblief aan: Is u...

   WIL U NOG 'N OUER | VOOG BYVOEG?

   OUER | VOOG 2

   Dui asseblief aan: Ek is leerder/s se...

   Dui asseblief aan: Is u...

   IN GEVAL VAN WETTIGE VOOG - HEG ASSEBLIEF ENIGE VAN DIE VOLGENDE DOKUMENTE BY U AANSOEK AAN:

   HOFBEVEL OF AANSTELLING IN TERME VAN ‘N TESTAMENT (PDF FORMAAT - NIE GROTER AS 3MB)

   IN GEVAL VAN NOOD KONTAK ASSEBLIEF

   HET U ENIGE ANDER KINDERS IN LAERSKOOL HORISON?

   DUI ASSEBLIEF DIE KIND SE GRAAD AAN

   WIL U NOG 'N KIND BYVOEG?

   DUI ASSEBLIEF DIE KIND SE GRAAD AAN

   WIL U NOG 'N KIND BYVOEG?

   DUI ASSEBLIEF DIE KIND SE GRAAD AAN

   KONTAKBESONDERHEDE VAN FAMILIE OF VRIENDE WAT NIE BY U WOON NIE

   KONTAK PERSOON 1

   KONTAK PERSOON 2

   MEDIESE BESONDERHEDE

   HET U KIND | KINDERS ENIGE ALLERGIEË, CHRONIESE SIEKTES OF ANDER MEDIESE KONDISIES WAARVAN DIE SKOOL BEWUS MOET WEES?

   WIL U NOG 'N KIND BYVOEG?

   WIL U NOG 'N KIND BYVOEG?

   EK WIL GRAAG DIE VOLGENDE ONDER DIE VOOGONDERWYSER SE AANDAG BRING

   HUISTAAL:

   ANDER TALE MAGTIG:

   INDIEN U KIND ARBEIDSTERAPIE OF SPRAAKTERAPIE ONTVANG, DUI ASSEBLIEF AAN EN HEG ‘N AFSKRIF VAN DIE VERSLAG BY HIERDIE VORM AAN

   AFSKRIF VAN ARBEIDS | SPRAAKTERAPIE VERSLAG - PDF FORMAAT NIE GROTER AS 3MB

   DIE VOLGENDE TOEPASLIKE DOKUMENTE MOET DIE VORM VERGESEL. DIT KAN OPGELAAI WORD ALLEENLIK IN PDF FORMAAT OF DIT KAN PERSOONLIK INGEHANDIG WORD


   1. Geboortesertifikaat van kind/ers
   2. Bewys van adres (water-en elektrisiteitsrekening
   3. Afskrif van immuniseringskaart
   4. ID-dokumente van ouers
   5. Inskrywingsfooi van R1000 betalingsbewys
   KIES ASB. HIERONDER U VOORKEUR

   1. Kind/ers se Geboortesertifikaat

   2. BEIDE ouers se ID Dokumente

   3. Bewys van Adres (water-en elektrisiteitsrekening)

   4. Afskrif van Immuniseringskaart

   5. R1000 Inskrywingsfooi Betalingsbewys

   Baie welkom by ons skool! Mag u alles hier vind waarop u hoop!

   'n Ontvangsbevestiging sal vir u ge-e-pos word tesame met u afskrif van hierdie Registrasie | Toelatingsvorm 2024. Die onderneming dokument ONDERNEMING 2024 AANHANGSEL A sal ook aangeheg wees. U moet asb. hierdie dokument voltooi, teken en terug stuur na finansies@horison.co.za - Die dokument kan ook elektronies ingevul word MAAR waar aangedui, moet dokument met 'n pen geparafeer en geteken word asb.

   Klik die STUUR knoppie net een keer en wees asb. geduldig. Wag 'n minuut of twee vir sukses boodskap om onder te verskyn voordat u die bladsy verlaat!

   Aanwysings

   Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort |
   Johannesburg | Gauteng | 1724

   Kontak Ons

   Telefoon 1: 011 763 5617
   Telefoon 2: 011 763 5618
   E-Pos: hoof@horison.co.za

   Volg Ons

   Stuur Boodskap

    Aanwysings

    Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort | Johannesburg | Gauteng | 1724

    Kontak Ons

    Telefoon 1: 011 763 5617
    Telefoon 2: 011 763 5618
    E-Pos: hoof@horison.co.za

    Volg Ons

    Stuur Boodskap

     Aanwysings

     Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort | Johannesburg | Gauteng | 1724

     Kontak Ons

     Telefoon 1: 011 763 5617
     Telefoon 2: 011 763 5618
     E-Pos: hoof@horison.co.za

     Volg Ons

     Stuur Boodskap